آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد ۲۴

تلفن:
۰۲۱-۸۸۹۴۳۴۲۴ (۱۰خط)

*بخش بازرگانی شماره ۶
*بخش بازاریابی شماره ۵
* ارتباط با بخش مدیریت شرکت شماره ۴
* ارتباط با بخش مالی شماره ۳
* ارتباط با بخش فنی و مهندسی شماره ۲
* ارتباط با بخش فروش شماره ۱


نمابر:
فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ - داخلی ۱۰۹
ارسال ایمیل
اختیاری

آدرس ما بر روی نقشه

address

آدرس ما بر روی نقشه

address

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد  ۲۴

تلفن تماس

 ( ۱۰ خط ) ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴</br>

  • فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ داخلی 109