آدرس:
تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد ۲۴

تلفن:
۰۲۱-۸۸۹۴۳۴۲۴ (۱۰خط)

*بخش بازرگانی شماره ۶
*بخش بازاریابی شماره ۵
* ارتباط با بخش مدیریت شرکت شماره ۴
* ارتباط با بخش مالی شماره ۳
* ارتباط با بخش فنی و مهندسی شماره ۲
* ارتباط با بخش فروش شماره ۱


نمابر:
فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ - داخلی ۱۰۹
ارسال ایمیل
اختیاری

آدرس ما بر روی نقشه

address

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، روبروی وزارت دادگستری ،کوچه ولدی، مجتمع اداری و تجاری ولیعصر،برج شمالی، طبقه چهارم، واحد  ۲۴

تلفن تماس

 ( ۱۰ خط ) ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴</br>

  • ارتباط با بخش مارکتینگ: داخلی 5</br>
  • ارتباط با بخش مدیریت شرکت: داخلی 4</br>
  • ارتباط با بخش مالی: داخلی 3</br>
  • ارتباط با بخش فنی و مهندسی: داخلی 2</br>
  • ارتباط با بخش فروش: داخلی 1 </br>
  • فکس: ۰۲۱۸۸۹۴۳۴۲۴ داخلی 109